Čokoládová Cukrárna .cz


ČOKOLÁDOVÁ CUKRÁRNA PRAHA 5 - SMÍCHOV
Ostrovského 20, Praha 5 - Smíchov, tel: 773 099 973 ("Růžová"), metro B Anděl, výstup směr Na Knížecí
 
 

Obchodní podmínky e-shop Čokoládová cukrárna

1. Prodávající: Provozovatelem e-shopu je společnost ČOKOLÁDOVÁ CUKRÁRNA s.r.o., IČO 03543463, se sídlem Anny Rybníčkové 2612/10, 150 00 Praha 5, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232955 (dále jen „Prodávající“). Kontaktní e-mail Prodávajícího: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kontaktní telefon Prodávajícího: [*].
2. Předmět prodeje: Předmětem obchodování v e-shopu jsou produkty nabízené Prodávajícím na stránkách www.cokoladovacukrarna.cz a na adrese provozovny Prodávajícího Čokoládová cukrárna, Ostrovského 20, 150 00 Praha 5.
3. Ceny: Ceny produktů, nabízených v e-shopu, jsou platné v době objednávky a jsou součástí potvrzení objednávky, které obdrží každý zákazník po dokončení a odeslání objednávky. Ceny jsou uvedeny v CZK včetně DPH. Celková cena objednávky zahrnuje i případné náklady na dodání (dopravné).
4. Objednávka: Odesláním řádně vyplněné objednávky zákazníkem a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího, vzniká mezi oběma stranami kupní smlouva.
5. Změna a storno objednávky: Změnu či storno odeslané objednávky je možné ze strany zákazníka provést do 24 hodin od jejího odeslání, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený v odstavci 1. těchto obchodních podmínek. V případě zakázkové výroby objednávku změnit nebo stornovat nelze. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud jsou, vbvem třetích osob, vstupní suroviny pro výrobu nabízených produktů momentálně nedostupné nebo se výrazně změnila jejich cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet či bude zákazníkovi vrácena v hotovosti na adrese provozovny Prodávajícího uvedené v odstavci 2. těchto obchodních podmínek.
6. Vlastnické právo: Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k produktům až do úplného zaplacení jejich kupní ceny. Pokladní dokad, faktura či účtenka vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a zákazníkem je současně daňovým dokladem.
7. Dodací podmínky: Zákazník si při objednávce v e-shopu zvolí variantu dodání/převzetí. Varianty dodání/převzetí jsou: (i) osobní odběr - dopravné se neúčtuje; nebo (ii) přeprava externí zásilkovou službou – dopravné je zohledněno v objednávce a je součástí její celkové ceny. U jednotbvých kategorií či produktů jsou při objednávce zohledněny pouze relevantní varianty dodání/převzetí.
8. Platební podmínky: Zákazník si při objednávce v e-shopu zvolí variantu platby. Varianty platby jsou: (i) hotově při převzetí; nebo (ii) on-line bankovním převodem. U jednotbvých kategorií či produktů jsou při objednávce zohledněny pouze relevantní varianty plateb.
9. Právo na odstoupení od smlouvy/vrácení zboží: Produkty nabízené v e-shopu Prodávajícího jsou potraviny s omezenou dobou použitelnosti. Zákazníkovi v tomto případě zaniká právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží do 14 dnů, bez udání důvodu.
10. Reklamace: Při převzetí dodávky je zákazník povinen zkontrolovat množství a vizuální kvabtu produktů. Zaplacením kupní ceny při osobním převzetí či podpisem přepravního dokladu/dodacího bstu zákazník stvrzuje, že zásilku převzal bez zjevných vad a v uvedeném množství. Na pozdější reklamace množství a zjevných vad nebude brán zřetel. Bude-b zákazník reklamovat skryté vady v dodávce, které nebyly zjevné při jejím převzetí, musí tak učinit neprodleně, nejpozději do 24 hodin od převzetí dodávky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamaci skrytých vad je možné provést telefonicky, elektronickou poštou či osobně v provozovně Prodávajícího. Kontaktní e-mail, telefon a adresa provozovny jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách. Je-li reklamace uznána, bude vyřízena dle dohody mezi zákazníkem a Prodávajícím, a to formou náhradní dodávky či vrácením peněz, dle dohody bude stanoveno i místo a datum vyřízení reklamace.
11. Záruční doba: Produkty nabízené v e-shopu Prodávajícího jsou potraviny s omezenou dobou použitelnosti, proto se na ně nevztahuje záruční doba.
12. Ochrana osobních údajů: Osobní údaje zákazníků jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytnutím údajů k registraci zákazník/návštěvník souhlasí s tím, aby Prodávající poskytnuté údaje zpracovával a využíval pro interní a marketingové potřeby. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zákazníka/návštěvníka. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. zákazník souhlasí se zasíláním informačních emailů z internetového obchodu.
13. Závěrečná ustanovení: Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši kupní ceny objednávky, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (uzavřením kupní smlouvy) je zákazník po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se, výslovně, dohodb, že není-li těmito obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění.
14. Platnost obchodních podmínek: Od data vydání do data vydání nového znění.
15. Datum vydání: Vydáno dne 1. 5 2018.

Nedoslazená čokoláda

POZOR NOVINKA!

Sortiment nedoslazených čokoládových výrobků, vše vyrobeno z 96% čokolády

  • Čokolády
  • Nugátové tyčinky
  • Krémy v kelímku
  • Pralinky (čokoládové bonbony)
Více zde

KONTAKT NA CUKRÁRNU

Najdete nás 5 minut chůze od metra Anděl (B), výstup směr Na Knížecí.

Čokoládová cukrárna Růžová
Ostrovského 20, Praha 5 - Smíchov
Otevřeno máme pondělí až pátek od 8-19, o víkendu pak od 11-19.

  • +420 773 099 973
  • Obchodní podmínky